Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti biologinio turto pardavimo viešasis aukcionas

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti biologinio turto pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcionas vyks 2020 m. vasario 20 d.  Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos patalpose Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių r. 10.30 val. Dalyvių registracija 2020  vasario 20 d.  nuo 10.15 val.  iki 10.30 val.  Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks 2020 m. vasario 26 d. 10 val.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 10 eur, žiūrovo 5 Eur. Sumokami Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos kasoje. Aukciono dalyviui ar žiūrovui pinigai už bilietą negrąžinami.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti  2020 m. vasario 12,13,19 d. nuo 10.00 iki 17 val.  prieš tai susiderinus tel. 868685822.

Juridiniai asmenys norintys dalyvauti  aukcione, privalo pateikti: įmonės registracijos pažymėjimo kopiją, įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione.

Fiziniai asmenys, norintys dalyvauti aukcione, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Parduodamas turtas:

1. 2019 m. gimę 7 mėn. – 12 mėn. amžiaus angus veislės veršeliai (8 vnt.). Veršeliai  parduodami tik visi kartu, atskirai neskaidant. Pradinė pardavimo vertė 4356 Eur su PVM.

2. 2014 m. gimimo angus veislės karvė, unikalus nr. LT000044090836. Gyvulys sveikas ir stiprus svoris apie 600 kg. Dėl patirtų gimdymo traumų nebegali atsivesti prieauglio. Pradinė pardavimo vertė 1000 Eur su PVM.

3. 2016 m. gimimo angus veislės karvė, unikalus nr. LT000007538601. Gyvulys sveikas ir stiprus svoris apie 600 kg. Atsivesto prieauglio neprižiūri. Pradinė pardavimo vertė 1000 Eur su PVM.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma sumokant mokėjimo  pavedimu į Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos atsiskaitomąją sąskaitą per 3 darbo dienas po aukciono. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima pretenzijų.

Informacija apie aukcioną skelbiama krpd.lt ir dienraštyje Šiaulių kraštas.