Kviečiame į parodą Kurtuvėnų svirno galerijoje

      Liepos 21 d. Kurtuvėnų svirno galerijoje atidaroma Stanislovo Bagdonavičiaus paroda ,,PANEVĖŽIO KRAŠTO PARTIZANAI. IŠ ASMENINIO PARTIZANO ARCHYVO, 1944-1953.

       Fotografo S.Bagdonavičiaus parengta paroda "Panevėžio krašto partizanai 1944-53 m." iš Aukštaitijos rezistentų fotoarchyvų. Tai fotoserija, galbūt vienintelė atspausta iš originalių negatyvų, atspindinti 1944–1953 m. Aukštaitijos partizanų šiokiadienius. Paroda eksponuota Lietuvos miestuose, LR seime, užsienyje (JAV).

   “Ne visi partizanų leidiniai, eilėraščiai, nuotraukos, dienoraščiai pateko į MGB-istų nagus. Daug buvo paslėpta induose ir pakasta po žeme. Aukštaitijoje, kiek man žinoma, pastaraisiais metais rastas tik vienas kitas indas, nors jų buvo paslėpta nemažai. Taigi reikia teirautis išlikusių partizanų.

   Manau, bus įdomu sužinoti, kaip išliko partizanų nuotraukų negatyvai. Istorija tokia. Buvęs panevėžietis Antanas Žygas (slapyvardis – Aptiekorius, g. 1916) tarnavo vokiečių armijoje, po karo kaip desantininkas su parašiutu buvo išmestas netoli Panevėžio, Žaliojoje girioje. Jis turėjo iš Vokietijos parsivežtą plačiajuostį fotoaparatą. Ar jis pats darė nuotraukas, nežinau, bet apie 50 jam priklausiusių nuotraukų ir tiek pat negatyvų Antano Žygo brolis padovanojo man, - aš domiuosi laisvės kovų istorija ir renku partizanų nuotraukas. Beveik visus šiose nuotraukose nufotografuotus partizanus identifikavau, išsiaiškinau jų pavardes ir kitus duomenis, žūties datas. Kaip jis tuos negatyvus išsaugojo iki šių dienų, smulkiai nepasakojo, tik sakėsi slėpęs įvairiose vietose, nes, kaip žinoma, enkavedistai “banditų” ieškodavo ne tik šiauduose, bet ir stalčiuose, spintų lentynose ir kitur. 1953 m. Antanas Žygas buvo suimtas ir sušaudytas.”

Stanislovas Bagdonavičius

 

Paroda veiks iki rugpjūčio 21 d.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

 

Organizatoriai: Kurtuvėnų regioninio parko direkcija ir VšĮ ,,Trys kaimai"