Darbo užmokestis

Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 - 2019 m.

Pareigos

Pareigybių skaičius

2014 m., Eur

2015 m.,    I ketv.

2015 m.,   II ketv.

2015 m., III ketv.

2015 m., IV ketv.

2016 m.,I ketv.

2016 m., II ketv. 2016 m., III ketv. 2016 m., IV ketv.

Direktorius

1

1405,59

1467,69

1589,49

1589,49

1559,04

1589,49

1633,85 1589,49 1589,49

Vyr. specialistas

3

788,93

796,22

800,60

809,58

804,00

809,58

821, 19

880,64

789,41

Vyresn. specialistas

1

624,78

619,10

619,10

619,10

619,10

646,76

723, 14

747,41

519,25

Specialistas

8

408,78

415,61

440,50

473,57

439,75

477,33

442, 96

455,48

404,19

Darbininkas

5
(6 sezonu)

305,84

368,97

363,71

384,32

377,41

377,44

454, 6

540,7

501,27

Projektas

         

152,65

147, 24

145,46

147,35

 

Pareigos Pareigybių sk. 2017m.  2018m.  2019 m. 2020 m.
Direktorius 1 1829,30 1829,30 3552,98

3380,66

Vyr. specialistas 2 924,85 924,85 1569,90 1685,42
Vyresn. specialistas 1 (iki 2019.05.15) 617,98 617,98 - -
Specialistas 11 (iki 2019 m. 6-7) 584,1 595,3 854,10 956,10
Darbininkas 2 (iki 2019 m. 6-7) 419,38 398,7 581,625 740,8
Pareigos Pareigybių sk. 2021 m. I ketv.      
Direktorius 1 564,79    

 

Vyr. specialistas 2 1793,99      
Specialistas  11 965,42      
Darbininkas 6 (sezono metu 7) 772,5