Vijuolių entomologinis draustinis

Vijuolių entomologinis draustinis

 

Vijuolių entomologinis draustinis yra Šiaulių rajone, Gubernijos miško pakrašty ties Kadugių kaimu. Jis patenka į PAST – paukščių apsaugai svarbią (Natura 2000) teritoriją, skirtą mažojo erelio rėksnio apsaugai. Tačiau draustinio steigimo tikslai kiti – išsaugoti Gubernijos miško entomofauną su retomis vabzdžių rūšimis.

Valstybinės reikšmės draustinis nedidelis, tik 70 ha ploto. Įsteigtas 1992 metų rugsėjo 24 d.

Gerokai anksčiau prieš draustinio įsteigimą jame buvo atlikti entomologiniai tyrimai. Nuo 1951 iki 1980 Vinkšnėnų kaimo (apie 3 km. nuo draustinio) ir jo apylinkių drugius tyrė P.Motiekaitis, jam talkino Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas S.Gliaudys. Jų tyrimų pagrindu buvo įsteigtas Vijuolių entomologinis draustinis, tik ne visai tokio ploto ir ribų (mažesnis), kaip norėta. Gaila, kad nuo entomologinių tyrimų pradžios iki draustinio įsteigimo teritorijoje buvo vykdomi intensyvūs sausinimo darbai. Buvę pelkės ir pelkiniai miškai nusausinti, išvagoti griovų, dėl ko augalijos ir vabzdžių įvairovė nuskurdo. Pelkių plynės visai sunyko ir užaugo medžiais. S.Gliaudžio duomenimis, iki 1980 metų Vinkšnėnų apylinkėse buvo aptikta apie 400 drugių rūšių. Tarp jų rasta dabar draustinyje neaptinkamų saugomų rūšių: auksuotoji šaškytė, rudaakis satyriukas, pievinis satyriukas, baltajuostis melsvys, machaonas. Apie Vinkšnėnų apylinkių drugius yra rašęs ir Lietuvos drugių tyrinėtojas, a.a. prof. Ričardas Kazlauskas.

2012-06-17-18 dienomis Vijuolių entomologiniame draustinyje vabzdžių tyrimus atliko Lietuvos Entomologų draugijos nariai Giedrius Švitra ir Bernd Gliwa. Tyrimų metu buvo rastos 64 drugių ir 4 žirgelių rūšys. Tai įprastinės lapuočių ir mišriųjų miškų ir pamiškės, kurioje dominuoja debesylai, rūšys. Aptikta tik viena saugoma rūšis – akiuotasis satyras (Lopinga achine) ir gana lokaliai Lietuvoje paplitusi rūšis −mažasis geltonsparnis dirvinukas (Noctua chardinyi.).

Vėlesniais metais (po 2015) Kurtuvėnų regioninio parko ekologas V.Lopeta draustinyje rado dvi kitas saugomas drugių rūšis: tamsiąją šaškytę ir labai retą rudmargę hesperiją (2017-06-16 aptiktas tik vienas drugys). Vijuolių entomologiniame draustinyje visi drugiai stebėti saulėtose pamiškėse ir pagriovių pievelėse. Vabzdžių išlikimui reikalingas pievų ir laukymių tvarkymas, neleidžiant joms užaugti medžiais ir krūmais, saugant augalų įvairovę.

 

Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos informacija

Vidmanto Lopetos nuotraukos