Švendrės botaninis draustinis

ŠVENDRĖS BOTANINIS DRAUSTINIS

 

Valstybinis draustinis yra Šiaulių rajone, Švendrės miško pietinėje dalyje, netoli Sauginių gyvenvietės. Jo plotas 262,48 ha. Įsteigtas 1992-09-24 siekiant išsaugoti Rytų Žemaitijai būdingą pelkių ir miško augalijos kompleksą.

Didžiąją draustinio dalį užima miškai. Praeityje pietinėje draustinio dalyje buvo šlapių pievų, kurių didžioji dalis savaime apaugo medžiais. Visos išlikusios laukymės labai svarbios, nes floros sąrašą praturtina pievų augalais, todėl turėtų būti saugomos nuo užaugimo.

Draustinis kartu yra ir buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Švendrės miškas. Čia saugomos dviejų tipų miškų buveinės: 9050 žolių turtingi eglynai ir 9080* pelkėti lapuočių miškai. Tikrinant draustinį nustatyta, kad buveines neigiamai veikia klimato pokyčiai: sausros, kylanti temperatūra, dėl ko džiūsta eglės. Dėl grybinių ligų nyksta uosiai.

Apie floros tyrimus draustinyje duomenų turime labai mažai. Būklės vertinimo metu gyvosios gamtos tyrimus atliko Kurtuvėnų regioninio parko ekologai. 2020 metais pavyko apibūdinti apie 50 augalų rūšių. Čia nereta riboto paplitimo (būdinga Šiaurės Vakarų Lietuvai) menturlapė baltašaknė.

Šio draustinio įžymybė – mažas augaliukas −laiboji vyrskydė. Lietuvoje ji aptikta tik dviejose vietose. Draustinyje auga ant pravažinėtų proskynų ir miško keliukų. Jos sėklos sudygsta ir ten, kur dirvą išknisa šernai. Kita saugoma augalų rūšis – juodgalvė bajorė Švendrės miške auga pagrioviuose ir ant miško proskynų.

Draustinyje yra ir saugomų gyvūnų rūšių: drugių – baltamargių šaškyčių, paukščių – jerubių, girdėtas mažojo erelio rėksnio balsas.

 

Kurtuvėnų regioninio parko informacija