Svilės kryžių kryžkelė

Jų atsiradimas siejamas su netoliese augusia sena pušimi. Prie jos pririšti baudžiavos laikais buvo plakami prasikaltę asmenys, ant jos buvo kariami vagys, plėšikai, sukilėliai. Žmonės tikėjo, kad vieta yra šventa. Šioje kryžkelėje stovėjo koplytstulpis, prie jo žmonės duodavo įžadus, ant jo kabino rožančius. Sunykus koplytstulpiui žmonės pradėjo statyti kryžius. 1982 m. kryžiai buvo sunaikinti, tačiau tai tradicijos nenutraukė.