Jusaičių alkakalnis ir akmuo su dubeniu

Kalva dar vadinama Alka arba Šetkalniu. Padavimai pasakoja, kad ant kalnelio buvusi bažnyčia, kuri prasmego, ant kalno buvusi skylė, piemenims į ją įmetus akmenuką, jis labai ilgai krisdavęs. Prisimenama, kad kalvos papėdėje buvo akmuo su loviu, ant kurio plakdavo prasikaltusius baudžiauninkus.

Kalvos šlaite guli apeiginis akmuo su smailiadugniu dubeniu. Tokie akmenys buvo vadinami aukurais ir randami po krikščionybės įvedimo XVI–XVIII a. gyvavusiose senovės šventvietėse. Akmuo yra valstybės saugoma kultūros paveldo vertybė.

Ant kalno yra akmeninis aukuras. Kasmet vyksta pirmosios pavasario žalumos Jorės šventė, kurią rengia prigimtinės pasaulėžiūros puoselėtojai.

Kalvos papėdėje yra Šetupio ir Žiedupio santaka.