Korupcijos prevencija

„Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjamAplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Nurodytais adresais ir telefonu gali kreiptis kiekvienas asmuo ir pranešti apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija.

Aplinkos ministerijos ,,Karštosios linijos“ kontaktai:

Telefonas su atsakikliu visą parą 8-706 63598

Elektroninis paštas: pranesimas@am.lt .

Adresas siunčiant paštu:
Aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4
LT-01105 Vilnius

 

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją direkcijoje: Kurtuvėnų regioninio parko vyr. specialistas ekologas Vidmantas Lopeta

Kontaktinė informacija: tel. +370 41 370336, el. p. vidmantas.lopeta@krpd.lt

 

Pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus visą parą galima teikti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonais: 8-5 273 2995; +370 698 81837arba pateikti Aplinkos apsaugos kontrolės informacinėje sistemoje (AAKIS). 
 

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba palikite pranešimą STT interneto tinklalapyje.

Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.