KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO ATVIRŲJŲ BUVEINIŲ INVENTORIZACIJA, 2015 m.

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO ATVIRŲJŲ BUVEINIŲ INVENTORIZACIJA

Darbo tikslas – Gražutės ir Kurtuvėnų regioninių parkų teritorijose inventorizuoti ir kartografuoti atviras buveines pagal pasirengtą EUNIS buveinių klasifikaciją metodiką, įvertinti buveinių ekologinę būklę ir vertę bei joms kylančias grėsmes, pasiūlyti apsaugos bei tvarkymo priemones. 

Kurtuvėnų regioninio parko atvirųjų buveinių inventorizacija buvo vykdoma 2015 metais, įgyvendinant projektą „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“ (Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-009), finansuojamą pagal tikslinę 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programą. Užsakovas – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Paslaugos teikėjas VšĮ "Gamtos paveldo fondas". 

Atviro kraštovaizdžio buveinių kartografavimas ir inventorizacija suteikia konkrečią informaciją apie atvirųjų buveinių biologinės įvairovės esamą situaciją, duoda pagrindą Kurtuvėnų RP atvirųjų buveinių  atkūrimo ir geros būklės palaikymo programos parengimui  ir reikalingų veiksmų numatymui. Atlikta visų, o ne tik europinės svarbos buveinių inventorizacija leidžia atrinkti perspektyvias ir prioritetines atvirąsias buveines, įvertinti esamą atvirų buveinių būklę, numatyti tinkamas priemones ir stabdyti biologinės įvairovės nykimą.

Kurtuvėnų regioniniame parkuose natūroje inventorizuotos šios atvirosios buveinės – pievos, ganyklos, dirbamos  ir apleistos žemės, šlapynės. Buvo atliktas šių buveinių būklės įvertinimas, nustatyta jų rūšinė sudėtis, patikslintos griežtai saugomų rūšių, prioritetinių ir kitų EB svarbos rūšių bei Lietuvos Respublikos saugomų rūšių radvietės. Gauti lauko darbų duomenys įskaitmeninti, parengti atvirųjų buveinių žemėlapiai. Darbo metu surinkti bei apibendrinti duomenys pasitarnaus tikslinių programų rengimui, kuriose bus numatyti konkretūs būdai teritorijose išskirtų atvirųjų buveinių biologinės įvairovės išsaugojimui.

Prašome susipažinti su tyrimų rezultatais:

Kurtuvėnų regioninio parko atvirųjų buveinių inventorizacijos ataskaita.

Kurtuvėnų RP buveinių žemėlapis. 

Kurtuvėnų RP buveinių būklės žemėlapis

Kurtuvėnų RP buveinių kartografavimo anketos.