Kurtuvėnų RP teisinį statusą apibrėžiantys ir veiklą jame reglamentuojantys teisės aktai