Parama parkui

Saugoma teritorija rūpinkimės kartu – prisidėk ir TU!

Skirk 1,2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Kurtuvėnų regioniniam parkui.

Ši parama Jums nieko nekainuoja – tiesiog Jūsų remiamai organizacijai nukreipiamas pajamų mokestis, jau sumokėtas į valstybės biudžetą.

Paremti saugomų teritorijų veiklą galite vienu iš 2 žemiau pateiktų būdų:

1. Elektroniniu būdu per EDS prisijungus per tinklapį http://deklaravimas.vmi.lt. Skiltyje Deklaravimas -> Pildyti formą, pasirinkite formą Prašymas skirti paramą.

2. Užpildydami popierinę FR0512 formą bei nusiųsdami ją į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių arba nunešdami ją į artimiausią mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.

 

Šios lėšos yra skiriamos gamtos objektų, rekreacinių teritorijų priežiūrai, tvarkymui, informacinių stendų atnaujinimui, taip pat švietėjiškai gamtosauginei veiklai vykdyti – lankstinukų ir gamtos maršrutų aprašymų leidybai, gamtos pamokų ir kitų renginių organizavimui.