Įgyvendinami projektai

„Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“ Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0008.

 

Lietuvos jūrų muziejus kartu su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija įgyvendina sveikatos biotechnologijų mokslinį projektą ,,Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų programos pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019 – 2022 m.

Šiuo projektu siekiama sukurti moksliniais tyrimais pagrįstą gyvūnų (delfinų, žirgų ir šunų) asistuojamos terapijos metodiką remiantis holistiniu sveikatos modeliu ir šių gyvūnų, asistuojančių terapijos procese, situacinės gerovės vertinimo metodiką. Projekto metu numatyti tyrimai atliekami bendradarbiaujant su VšĮ „Klaipėdos universitetas“ ir VšĮ „Vaiko raida“ mokslininkų komandomis. Gyvojo žirgo muziejus – viena iš projekto bazių, kurioje bus atliekami su hipoterapija susiję moksliniai tyrimai reikalingi metodikos parengimui. Jų  tikslas įvertinti žirgų teikiamą terapinį poveikį žmogui bei ištirti žirgo, asistuojančio terapiniame procese, gerovę

„Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“, Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kartu su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija vykdo projektą, kurio tikslas - užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti.

Veiklos tikslas: įrengti Kurtuvėnų gamtos mokyklą Jautmalkėje.

Numatomas rezultatas:

Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas Jautmalkės gamtos mokyklos gyvenamas namas, įrengiant jame informacijos centrą, pritaikytą edukacijoms, tyrinėjimams, išvažiuojamosioms pamokoms bei 30 asmenų nakvynei. Bus pastatytas lauko tualetų pastatas, pritaikytas iki 200 asmenų stovyklavimui, teritorija sutvarkyta, pritaikyta lauko užsiėmimams.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

Darbų pradžia: 2019-06

Numatoma darbų pabaiga: 2022 metai.

 

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kartu su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija vykdo projektą, kurio tikslas - užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Darbų pradžia: 2019-06

Numatoma darbų pabaiga: 2022 metai.