Įgyvendinami projektai

Projektas ,,Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas" pagal 2014 -2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.4.1 -APVA - V - 016 priemonę ,,Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui". 

 Projektą įgyvendina Šiaulių rajono savivaldybė ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. 


 

     Kurtuvėnų regioniniame parke (KRP) įgyvendinamos projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I etapas)“ veiklos. Projekto vykdytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija yra partnerė. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-11-06 – 2020-10-31.

    Projekto tikslas – užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti.

    Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje bus įgyvendinamos 4 priemonės:

  1. „Kurtuvėnų RP lankytojų centro vidaus ekspozicijos projektavimas ir įrengimas“. Ekspozicija bus įrengiama Kurtuvėnų dvaro sodybos atstatytoje ratinėje. Jau parengtas ekspozicijos tema „Kraštovaizdžio įvairovė“ techninis projektas. Ekspoziciją planuojama įrengti iki 2018 m. lapkričio 30 d.
  2. „Lauko informacinės sistemos išplėtimo Kurtuvėnų RP projektavimas ir įrengimas“. Numatoma pritaikyti lankymui ir pažinti 20 lankytinų objektų, įrengti informacinius stendus, nukreipiamąsias rodykles ir kitą įrangą, atkurti sunaikintus lauko informacinės sistemos elementus, atnaujinti Kurtuvėnų RP žyminčius kelio ženklus, sužymėti 8 pėsčiųjų maršrutus parko draustiniuose, atnaujinti Juodlės pažintinį taką. Vykdomi projektavimo darbai.
  3. Girnikų kalno tvarkymo ir pritaikymo lankymui projekto parengimas. Ruošiamasi dokumentai paslaugos pirkimui.
  4. Gamtos paveldo objektų (Bulėno I, Bulėnų II, Linartų, Martyno akmenų, Svilės šaltinių, Pustlaukio duobės, Napoleono, Šaukėnų, Pociškės pušų, Bubių šešiakamienės eglės, Bubių 5 tuopų, Dirvonų kaštono, Laisvučių liepos, Zuikiškės ąžuolo) žymėjimas specialiais ženklais. Ruošiamasi dokumentai paslaugos pirkimui.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.