Įgyvendinti projektai

Projektas „Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas“ pagal priemonę saugomų teritorijų tvarkymas ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas nr. 05.4.1-APVA-V-016

 

Projekto tikslas

Išsaugoti vertingąsias Kurtuvėnų dvaro parko savybes ir sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis vietovės kraštovaizdžio vertybėmis.

 

Projekto veiklos

Projekto metu atkurtos senosios medžių alėjos – pasodinti įvairių rūšių lapuočių ir spygliuočių medžiai bei krūmai, atkurti parko gėlynai, želdiniai. Pasodinti dvaro parke augę vietiniai ir atvežtiniai medžiai ir gėlės (kelių rūšių eglės, pušys, ąžuolai, klevai, liepos, alyvos, bijūnai, narcizai, tulpės ir kt.).

Taip pat, įgyvendinant šį projektą sutvarkytas istorinis mažosios architektūros dvaro sodybos elementas – autentiška akmenų mūro tvora. Tikimasi, kad tvoros atkūrimas stabilizuos kalnelio šlaitą nuo slinkimo.

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą sutvarkytas visas valstybinės reikšmės parkas – jo rezultatais naudojasi visi Kurtuvėnų regioninio parko lankytojai ir svečiai. Tikimasi, kad Kurtuvėnų dvaro parko lankytojų skaičius padidės penktadaliu bei pagerinta Kurtuvėnų dvaro parko kultūrinio ir gamtinio kraštovaizdžio kokybė, o teritorija tapo pritaikyta pažinimui ir lankymui. Be to, įrengti nauji dvaro parko želdynai, sutvarkytas visas valstybinės reikšmės parko plotas atkurs reprezentacinę dvaro vertę.


  Kurtuvėnų regioniniame parke (KRP) įgyvendinamos projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I etapas)“ veiklos. Projekto vykdytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija yra partnerė. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-11-06 – 2020-10-31.

    Projekto tikslas – užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti.

    Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje bus įgyvendinamos 4 priemonės:

  1. „Kurtuvėnų RP lankytojų centro vidaus ekspozicijos projektavimas ir įrengimas“. Ekspozicija bus įrengiama Kurtuvėnų dvaro sodybos atstatytoje ratinėje. Jau parengtas ekspozicijos tema „Kraštovaizdžio įvairovė“ techninis projektas. Ekspoziciją planuojama įrengti iki 2018 m. lapkričio 30 d.
  2. „Lauko informacinės sistemos išplėtimo Kurtuvėnų RP projektavimas ir įrengimas“. Numatoma pritaikyti lankymui ir pažinti 20 lankytinų objektų, įrengti informacinius stendus, nukreipiamąsias rodykles ir kitą įrangą, atkurti sunaikintus lauko informacinės sistemos elementus, atnaujinti Kurtuvėnų RP žyminčius kelio ženklus, sužymėti 8 pėsčiųjų maršrutus parko draustiniuose, atnaujinti Juodlės pažintinį taką. Vykdomi projektavimo darbai.
  3. Girnikų kalno tvarkymo ir pritaikymo lankymui projekto parengimas. Ruošiamasi dokumentai paslaugos pirkimui.
  4. Gamtos paveldo objektų (Bulėno I, Bulėnų II, Linartų, Martyno akmenų, Svilės šaltinių, Pustlaukio duobės, Napoleono, Šaukėnų, Pociškės pušų, Bubių šešiakamienės eglės, Bubių 5 tuopų, Dirvonų kaštono, Laisvučių liepos, Zuikiškės ąžuolo) žymėjimas specialiais ženklais. Ruošiamasi dokumentai paslaugos pirkimui.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.


Vietinių bendruomenių įtraukimas į Debesnų ir Ilgos pelkinių ekosistemų išsaugojimą

Projektą 2001-2003 m. vykdė Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija. Biudžetas: 161 100 Lt. Finansavimo šaltiniai: Pasaulio aplinkos fondo parama, savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšos. Pasiekti rezultatai: parengti vietovių gamtotvarkiniai projektai, įrengtas Juodlės gamtos pažintinis takas, sukurti jo informaciniai stendai, išleistas bukletas.   

European Voluntary Service

Tai - Europos Komisijos (EK) finansuojamas ir kuruojamas projektas, viena iš programos "Veiklus jaunimas" dalių.  Jo tikslas - ugdyti jaunimo pilietiškumą, skatinti Europos tautų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą bei toleranciją. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija - projekto partnerė nuo 2002 metų. 

Projektas European Voluntary Service skirtas veikliems 18 - 30 metų europiečiams. Jiems sudaromos sąlygos išvykti į užsienį ir vienerius metus užsiimti savanoriška veikla, dažniausiai susijusia su socialinėmis arba ekologinėmis programomis. Visas kelionių, apgvendinimo, maitinimo, vietinio transporto išlaidas bei sveikatos draudimą apmoka EK.  

Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)

Freiwilliges ökologisches Jahr - FÖJ (liet. - Savanoriški ekologiniai metai) yra Vokietijos vyriausybės remiama jaunimo savanoriško darbo programa. Ji pradėta įgyvendinti 1994 m., siekiant įtraukti jaunimą į aplinkosauginę veiklą, suteikti galimybę įgyvendinti savo įdėjas, įgyti žinių,darbo įgūdžių. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija -  FÖJ  partnerė nuo 2003 metų.

Programa padeda jaunimui atrasti save, pasirinkti profesiją, suprasti, koks darbas patinka, o koks - ne. Savanorio darbas trunka vienerius metus. Veiklos sritį ir šalį renkasi patys savanoriai iš siūlomų vietų visoje Europoje.  FÖJ darbinė veikla susijusi su gamta, savanoriams rengiami seminarai, sudaromos sąlygos lankytis universitetuose, bendrauti su dominančių specialybių dėstytojais.

Programoje gali dalyvauti 16-27 metų vaikinai ir merginos. Pagrindiniai reikalavimai dalyviams - vokiečių k. mokėjimas ir domėjimasis ekologinėmis problemomis.

Gamtos centrai ir aplinkos interpretavimas Baltijos jūros regione

INTERREG III B BSR Eagle projekte "Gamtos centrai ir aplinkos interpretavimas Baltijos jūros regione" dalyvavo 50 partnerių iš 10 Baltijos jūros regiono  valstybių. Partneriai Lietuvoje: LVPRA, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Projektas įvykdytas 2004-2007 m., vertė - 3 273 866 eurai. Pasiekti rezultatai: Jautmalkės gamtos centre parengtas edukacinių programų ciklas Gamtos interpretacija per etnokultūros paveldą.

Šiaulių rajono viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Kurtuvėnų buvusio dvaro sodyboje ir prieigose

Projektą 2004 - 2005 m. vykdė Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Partnerė - Šiaulių raj. savivaldybė. Projekto vertė 109 473 eurai. Finansavimo šaltiniai:  PHARE 2002 ESS, savivaldybės biudžeto lėšos. Pasiekti rezultatai: Parengtas kultūros paveldo objekto G112K - Kurtuvėnų dvaro sodybos - atkūrimo techninis projektas ir galimybių studija.

Kurtuvėnų dvaro sodybos atkūrimas ir pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai

Projektas finansuotas pagal 2004-2006 metų BPD 3.4. priemonę "Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos" buvo vykdomas 2006-2008 metais. Jo biudžetas  - 4 669 871 Lt. Projektą įgyvendino Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, partnerė - Šiaulių rajono savivaldybės administracija.  

Projekto idėja - Kurtuvėnų dvaro sodybos, kultūros paveldo objekto (G112K), autentišką aplinką, pastatų išvaizdą bei detales, įrengti turizmo infrastruktūrą, kuri padėtų išsaugoti ir pritaikyti paveldą viešosioms paslaugoms. Įgyvendinant projektą atlikti istoriniai, archeologiniai tyrimai, atkurtas XIX amžiaus Kurtuvėnų dvaro sodybos reprezentacinės dalies vaizdas: rūmų baliustrada, apvažiuojamasis ratas, kroketo aikštelė, parko takai, želdiniai, tvenkiniai, tvoros. 

Įrengus viešąją infrastruktūrą, Kurtuvėnų dvaro sodyba tapo žymiai patrauklenė lankytojams, pagerėjo sąlygos poilsiui ir renginiams organizuoti. Dvaro sode įrengtas kempingas, atkurtame sodininko namelyje - virtuvė, dušai, tualetai. Iš pelenų pakilęs Kurtuvėnų svirnas - vienas iš lankomiausių Kurtuvėnų regioninio parko objektų. Šiandien šis unikalus medinis pastatas pritaikytas lankytojų centrui, švietėjiškai bei kultūrinei veiklai. 

    

Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio ežero
 
Šį projektą 2006-2008 m. vykdė Šiaulių rajono savivaldybės administracija kartu su partnere Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Pagrindiniai tikslai: skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, kuriant aukštos kokybės infrastruktūrą. Projekto vertė - 1 316 445 Lt. Pasiekti rezultatai: sutvarkyta ežero pakrantė, įrengtas paplūdimys, medicinos - gelbėjimo punktas, automobilių aikštelė.
    
 
Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra. II etapas

Projektą 2006-2008 m. įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Tikslas - sukurti informacines sistemas 9 regioniniuose parkuose. Biudžetas: 18 050000 Lt. 75 proc. lėšų gauta iš Europos regioninės plėtros fondo, 25 proc. -  iš valstybės biudžeto.

 2008 m. sukurta Kurtuvėnų regioninio parko informacinė sistema padeda orientuotis vietovėje, supažindina su parko paskirtimi, jo lankymo taisyklėmis, 77 saugomais gamtos bei kultūros objektais. Sistemą sudaro apie 700 elementų (stendų, rodyklių, poilsio aikštelių bei apžvalgos bokštelių), išdėstytų parko teritorijoje ir prieigose: gyvenvietėse, sodų bendrijose, autobusų stotelėse, poilsiavietėse. Jie sukurti atsižvelgiant į tradicines Senosios Žemaitijos architektūros formas, medžiagas bei puošybą. Tai padėjo informacinę sistemą priderinti prie kraštovaizdžio.

Parkai ir nauda

Tai - INTERREG BSR programos projektas. Dalyvauja 19 partnerių iš 7 ES valstybių. Pagrindiniai tikslai: parengti projekte dalyvaujančių saugomų teritorijų turizmo vystymo strategijas, pritaikyti lankymui naujus objektus, skatinti saugomų teritorijų direkcijų bendravimą su gyventojais, verslo organizacijomis, lankytojais. Projektas vykdomas 2008.10 - 2012.01; biudžetas -  2 912 660 € . 

Šio projekto lėšomis Kurtuvėnų regioninio parko direkcija planuoja pritaikyti Girnikų kalną ir Juodlės pažintinį taką neįgaliųjų lankymui, organizuoti direkcijos susitikimus su bendruomene, rengti mokymus turizmu užsiimantiems fiziniams bei juridiniams asmenims. Taip pat numatoma parengti ilgalaikę KRP turizmo strategiją. Viena iš projektų veiklų jau įgyvendinta - organizuoti gidų kursai vietos gyventojams. Visos projekto "Parkai ir nauda" (Parks and Benefits) veiklos padeda realizuoti Europos darnaus turizmo chartijos nuostatas. Projekto svetainė internete -  www.parksandbenefits.net 

Kurtuvėnų dvaro sodybos ūkinės dalies pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai. I etapas

Projektas vykdomas 2009 - 2012 m., biudžetas 2 500 000 Lt. Juo siekiama atstatyti Kurtuvėnų dvaro arklidžių dalį, kurią  2005 metais sugriovė uraganas Ervinas. Objektas bus pritaikytas turizmo infrastruktūrai - jojimo maniežui. Projektą įgyvendinus bus atkurtas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas (G112K3), sutvarkyta jo aplinka, žymiai pagerinta Jojimo paslaugų centro infrastruktūra. Maniežas padės išspręsti jojimo paslaugų sezoniškumo problemą.

Žmogus ir žirgas

Projektą 2011 - 2012 m. vykdo Radviliškio TVMC Šeduvos TVMS bei  Alantos technologijos ir verslo mokykla kartu su partnerėmis - Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, Lietuvos žirginio sporto federacija. Projekto tikslas - plėtoti specialistų, dalyvaujančių profesiniame mokyme, kompe- tencijas.

Projekto tikslui pasiekti numatomi pagrindiniai uždaviniai:

1. Susipažinti su žirgininkystės darbuotojų prof. mokymo bazėmis ir mokymo proceso organizavimu.

2. Susipažinti su profesinio mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimo praktika. 

3. Įgyti naujų žinių, reikalingų žirgininkystės verslo darbuo- tojo ir kaimo verslų paslaugų teikėjo profesinio mokymo programų atnaujinimui.

4. Tobulinti projekto dalyvių komunikavimo užsienio kalba gebėjimus, skatinti iniciatyvumą, kūrybiškumą, motyvaciją mokytis visą gyvenimą.

5. Stiprinti partnerystės ryšius tarp projekte dalyvaujančių organizacijų.

Projekto veiklų metų bus sukurti šie rezultatai: profesinio mokymo dalyko Žirgininkystė programa; profesininio mo- kymo programos Žirginis turizmas modulis;  filmuota me- džiaga Jojimo mokymo patirtis užsienio šalyse.

Projektą finansuoja Europos Komisijos remiama Leonardo da Vinci programa, skirta profesinio mokymo ir mokymosi poreikiams tenkinti bei ugdyti jaunimo profesinę kompeten- ciją. Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0612

Saugomų teritorijų tvarkymas. I etapas

Projektą nuo 2008 metų gegužės 30 dienos įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Juo siekiama suda- ryti prielaidas saugomų teritorijų būklei gerinti. Viena iš projektų veiklų -  16 paveldo objektų tvarkymas, tarp jų - Kurtuvėnų regioniniame saugomų Svilės šaltinių.

Gamtos paminklo - Svilės šaltinių aplinkos varkymo darbus 2011-10-01 - 2011-11-16 atlieka UAB “Kraštovaizdis”. 

Projekto kodas VP3-1.4-AM-02-V-01-001

Saugomų teritorijų tvarkymas. II etapas

Projektą nuo 2010 metų gruodžio 27 d. vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Jo  veiklos: lankytojų centrų, vizualinės informac. sistemos įrengimas, paveldo objektų tvarkymas ir kita. Siekiant vieno iš projekto tikslų - sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su saugomomis vertybė- mis - numatyta įrengti penkis lankytojų centrus, tarp jų - Kurtuvėnų regioninio parko.

Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centras bus įrengtas atkurtame mediniame Kurtuvėnų dvaro ratinės pastate. 2011 metais iš projekto lėšų atlikti buvusios ratinės vietos archeologiniai tyrimai. Šiuos darbus nuo liepos 13 dienos iki spalio 1 dienos vykdė VšĮ Šiaulių universitetas. Darbų kaina - 134 000 Lt.  

Valdymo priemonių vystymas, siekiant sumažinti žmonių įtaką saugomose gamtinėse teritorijose

Projektas vykdomas pagal 2007 - 2013 metų Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Įgyvendinimo laikotarpis: 24 mėn. (2012 m. gegužės 21 d. - 2014 m. gegužės 20 d. ). Bendras projekto biudžetas - 947050,56 EUR. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijai tenkanti dalis - 264 358,00 EUR. 

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija projektą vykdo kartu su 11 partnerių iš Lietuvos ir Latvijos. Tarptautinis projekto pavadinimas - Development of management tools for reduction of human impact in specially protected nature areas, Nr. LLIV-316.

 Įgyvendinant šį projektą numatoma rekonstruoti Kurtuvėnų regioniniame parke esančio kelio Kurtuvėnai – Sodeliukai atkarpą (2,1 km), kurios bloga būklė apsunkina ūkininkavimo galimybes išsaugant tradicinį kraštovaizdį. Kelio rekonstrukcija reikalinga: Kurtuvėnų regioninio parko direkcijai (Paraudžių kraštovaizdžio draustinio ir 5 gamtos paveldo objektų tvarkymui bei priežiūrai), vietiniams gyventojams (privažiavimas prie 24 sodybų), ūkinę veiklą vykdantiems subjektams (Šiaulių miškų urėdijai, UAB “Šventjonis” tvenkinių ūkiui, ūkininkams šienaujantiems pievas), parko lankytojams keliaujantiems dviračiais. Būtų sudarytos sąlygos palaikyti kraštovaizdžio stabilumą sukuriant palankias sąlygas bendruomenės veiklai. Taip pat numatoma išleisti leidinį su Kurtuvėnų regioninio parko žemėlapiu, supažindinantį su parke saugomomis vertybėmis, rengti susitikimus su projekto partneriais, dalyvavauti seminaruose, kituose renginiuose.

Vietinių produktų rinkos plėtra vidurio Baltijos regione

Projekto tikslas - skatinti verslumą Žiemgalės ir Šiaurės Lietuvos regionų kaimo vietovėse, gerinti namų ūkio produktų rinkos prieinamumą ir produktyvumą steigiantŽaliųjų turgelių infrastruktūrą 6 savivaldybėse, sukurti bendradarbiavimo tinklus ir marketingo strategiją namų ūkio produkcijai.

Paramos programa: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007 - 2013 m. Bendra projekto vertė: 749 428,80 EUR. Vadovaujantysis partneris: Žiemgalos Planavimo regionas (LV), partneriai: Šiaulių regiono plėtros agentūra (LTU), Dobelės savivaldybė (LV), Plavinu savivaldybė (LV), Viesitės savivaldybė (LV), Rundalės savivaldybė (LV), Žagarės regioninio parko direkcija (LTU), Kurtuvėnų regioninio parko direkcija (LTU), Šiaulių rajono savivaldybė (LTU). Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. rugpjūtis - 2014 m. sausis.

Planuojami projekto rezultatai:
17 mokymų;
6 darbiniai susitikimai;
1 apvalaus stalo diskusija;
1 kalendorius;
1 techninės dokumentacijos parengimas;
2 skyriai internetinėse svetainėse;
8 sukurtos mokymo programos;
1 bendradarbiavimo tinklas;
6  Žaliųjų turgelių infrastruktūros atnaujinimas.

Tarptautinis projekto pavadinimas - Local products development in Middle Baltic, Nr. LLIV-340.

Informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui
 
Kurtuvėnų regioniniame parke vykdomas dar vienas projektas pagal 2007-2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto „Informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui“ (angl. ICT for better accessibility in sustainable border regions), Nr. LLV-389 tikslas – padidinti pasienio regionų patrauklumą turistams, diegiant informacines technologijas. 
 
Numatyti projekto rezultatai: pastatyti 3 informaciniai stendai šalia didžiausių automobilių stovėjimo aikštelių; įrengta 10 lentelių su QR kodais; įrengti belaidžio interneto prieigos tašką bei infoterminalą šalia Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centro; sukurta mobilioji aplikacija išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams; atnaujinti parko direkcijos internetinę svetainę.
 
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija vykdo šį projektą kartu su dar 7 partneriais. Vadovaujantis partneris – Šiaulių regioninės plėtros agentūra. Projekto partneriai: Gražutės regioninis parkas (LT), Biržų regioninis parkas (LT), Zarasų turizmo informacijos centras (LT), Latvijos Aplinkos apsaugos agentūra (LV), Kraslavos savivaldybė (LV) ir Dvietės slėnio seniūnijų asociacija (LV).  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2014 m. kovo 3 d. iki 2015 m. kovo 2 d. (12 mėn.). Bendras projekto biudžetas 362698,42 EUR. Kurtuvėnų regioninio parko projekto biudžetas – 50205 EUR. 
 
Vietinių produktų rinkos plėtra vidurio Baltijos regione
 
Baigtas įgyvendinti Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007 - 2013 m. programos projektas - Local products development in Middle Baltic, Nr. LLIV-340.
 
Projekto tikslas - skatinti verslumą Žiemgalės ir Šiaurės Lietuvos regionų kaimo vietovėse, gerinti namų ūkio produktų rinkos prieinamumą ir produktyvumą steigiant Žaliųjų turgelių infrastruktūrą 6 savivaldybėse, sukurti bendradarbiavimo tinklus ir marketingo strategiją namų ūkio produkcijai.
 
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija įgyvendinusi šį projektą įsigijo dviejų arklių traukiamą vežimą ir pakinktus  mobiliai prekybai. Buvo sukurtos ir įgyvendintos rinkodaros priemonės: prekyvietės pavadinimas ,,Kiemturgis“, Kurtuvėnų kiemturgio logotipas ir popieriniai prekių krepšeliai, išleisti 3 numeriai lankstinukų ,,Kiemturgio žinios“, pagaminti ir pastatyti informaciniai stendai ir nuorodos. 2013 m. vasarą vyko Kurtuvėnų kiemturgio atidarymas, prekybos sezonas baigėsi uždarymu gruodžio 15d. Prekiauti kiemturgyje kviečiami vietiniai gyventojai, sodininkai, ūkininkai, visi smulkieji vietos verslininkai. 
Paramos programa: Bendra projekto vertė: 749 428,80 EUR, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos dalis – 26 474,00 EUR.
 
        
 
 
PROJEKTAS „KURTUVĖNŲ DVARO SODYBOS ŪKINĖS DALIES PRITAIKYMAS VIEŠAJAI TURIZMO INFRASTRUKTŪRAI II ETAPAS”

  PROJEKTO NR. VP3-1.3-ŪM-02-V-02-015

 

Projekto tikslas - plėtoti Kurtuvėnų regioninio parko viešojo turizmo infrastruktūrą, atkuriant vieno iš trijų techniniame projekte numatomų rekonstruoti Kurtuvėnų dvaro ūkinės dalies pastatų - Kurtuvėnų dvaro sodybos karvidės (buvusios dvaro arklidės ir karietinės), esančios adresu Parko g. 6, Kurtuvėnų miestelyje - uragano nugriautą pastato dalį. Šiame projekto etape numatoma pratęsti šio pastato rekonstrukciją. Ankstesnio projekto metu jame buvo įrengtas mažasis jojimo maniežas, o šio projekto metu numatoma pritaikyti pastatą lankytojų reikmėms ir patogumui, t.y. numatoma rekonstruoti dalį Kurtuvėnų dvaro sodybos karvidės, įrengiant lankytojų patogumui skirtas patalpas. Atlikus šiuos darbus bus sudarytos galimybės Kurtuvėnų dvaro sodyboje įrengti Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos muziejaus "Kurtuva" dvaro ūkio ir žirgininkystės tradicijų ekspoziciją bei vykdyti edukacinius užsiėmimus.
Lankytojams taip pat bus įrengta edukacinių užsiėmimų klasė, pagalbinės, administracinės, lankytojų higienos patalpos bei muziejus pritaikytas žmonėms su negalia. 
Ši veikla užtikrins dvaro sodybos komplekso išsaugojimą, jo autentiškumo išlaikymą ir turizmo traukos centro Kurtuvėnuose plėtrą. Projektas taip pat prisidės prie turizmo sezoniškumo mažinimo. Tokiu būdu bus ne tik atkurtas nekilnojamasis kultūros paveldas, bet atgaivintos ir šio paveldo istorinė paskirtis ir atmosfera.