Kurtuvėnų regioninis parkas telkia savanorius

Kurtuvėnų regioninis parkas telkia savanorius

    Kurtuvėnų regioninio parko direkcija viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo kviesti žmones savanoriškai dirbti. Iki šiol parke dirbo tik savanoriai iš užsienio (pagal Europos Sąjungos remiamas programas). Dabar kviečiami visi norintieji įsijungti į šią veiklą tvarkant Kurtuvėnų dvaro parką bei kitas lankomas vietas. 

Jūs patys pasakysite, kiek laiko norite ir galite skirti savanoriškai veiklai - ir kiek beskirtumėte, tai bus įvertinta.

Savanorių judėjimas Lietuvoje labai jaunas, prasidėjęs tik prieš kelerius metus kai kurių nevyriausybinių organizacijų iniciatyva. Lyginant su kitomis Europos šalimis, Lietuvoje į savanorišką veiklą įsitraukia žymiai mažiau žmonių. NVO informacijos ir paramos centro duomenimis, pas mus savanoriškai yra dirbę ne daugiau kaip 5 proc. žmonių, o pavyzdžiui, Vokietijoje - per 20 proc. Savanoriškas darbas ypač populiarus JAV, kur jo imasi kas antras pilietis. Nežinia, kodėl lietuviai tokie pasyvūs. Galbūt nepakanka informacijos? O gal pasitikėjimo? Sovietmečiu gyvavusi iškreipta savanoriško darbo forma - šeštadieninės talkos - suformavo neigiamą visuomenės požiūrį į darbą be atlygio. 

    Savanoris - tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris be jokio piniginio atlygio dirba visuomenei naudingą darbą. Jis skiria savo laiką, žinias, patirtį, energiją darbui organizacijoje ir neima už tai atlygio. Savanoriškas darbas gali būti nedidelis, pavyzdžiui, pagalba vienos dienos renginyje, arba rimtesnis, reguliariai skiriant dalį savo laisvalaikio kas savaitę ar net kasdien. Savanoriškas darbas - tai galimybė kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, religinių bei politinių įsitikinimų, amžiaus ir sveikatos panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, įgyti naujų žinių, įgūdžių, surasti naujų draugų, tapti reikalingam kitiems, gerai praleisti laisvalaikį, dalyvauti visuomeniniame gyvenime.      

 Kokiais būdais galima dalyvauti savanoriškoje veikloje?

* Galima dirbti savanoriu organizacijoje, padedančioje kitiems (besirūpinančiomis globa, aplinkosauga ir pan.)
* Galima teikti profesionalią pagalbą ir konsultacijas. Pvz., teisininkai, gydytojai, buhalteriai, dzaineriai ir kiti specia listai gali pritaikyti savo patirtį savanoriškai padėdami savo bendruomenėms. 
* Galima padėti organizuoti konkrečius renginius (šventes, seminarus, muges, koncertus, varžybas, etc.) 

Pagrindiniai kriterijai, skiriantys savanorišką veiklą nuo kitų:

Nesavanaudiškumas. Savanorišku darbu neužsiimama dėl materialinės naudos, tačiau prireikus savanoriui gali būti kompensuojamos išlaidos. Taip užtikrinama, kad į veiklą galėtų įsitraukti ir turintieji ribotas finansines galimybes.

Laisva valia. Šis kriterijus visuomet padeda atpažinti tikrąją savanorišką veiklą nuo situacijų, kai žmonės verčiami užsiimti savanoriška veikla ar tai daro, skatinami atlikti pareigą (kai mokytojai reikalauja, kad mokiniai dalyvautų talkose; kai įmonių darbuotojai pagal oficialią savanoriškos veiklos schemą verčiami be atlygio dirbti ir pan.).

Naudingumas -  kriterijus, padedantis atskirti savanorišką veiklą nuo laisvalaikio užsiėmimo. Tačiau savanoriavimas nėra apmokamo darbo pakaitalas, todėl savanoriai negali pakeisti samdomų darbuotojų ir dirbti pelno siekiančiame sektoriuje.

Kodėl žmonės turėtų dirbti savanorišką darbą?

   Yra daug priežasčių, kodėl žmonės dirba savanorišką darbą. Kai kuriems patinka  atliekamo darbo tikslai, kiti siekia įgyti naujos patirties ir įgūdžių. Gana  populiarus savanorių  motyvas yra noras įsitraukti į visuomeninį gyvenimą ar tiesiog būti reikalingiems. Kiti savanoriauja, norėdami susirasti naujų pažįstamų, draugų. Kartais savanorišką darbą  skatina labai elementarios, kartais - keistokos priežastys, tačiau iš esmės blogų priežasčių savanoriškai veiklai nėra. Štai tik keletas atsakymų iš savanorių apklausų: dirbu todėl, kad turiu laisvo laiko; kad nuveikčiau kažką, visiškai priešingą nei oficialiame darbe; kad turėčiau užsiėmimą; kad turėčiau dėl ko atsikelti ryte; kad būtų smagu; kad pabūčiau gamtoje, pažinčiau savo kraštą; kad išbandyčiau save;  kad ištrūkčiau iš kasdienės rutinos; kad patirčiau kažką naujo; kad įrodyčiau, jog ne piniguose laimė. 
         
Noriu būti savanoriu. Nuo ko turėčiau pradėti?

Prieš sustikdami dirbti savanorišką darbą apmąstykite, ką norėtumėte veikti ir kiek laiko galite paaukoti. Objektyviai įvertinkite savo interesus ir galimybes. 

Kiek laiko aš turiu skirti savanoriškai veiklai? 

Tai priklauso tik nuo jūsų. Gali būti valanda, keletas valandų per dieną, kartas ar keli per savaitę, per mėnesį… 

Ar galiu nutraukti savanorišką veiklą?

Žinoma, juk oficialiai niekam neįsipareigojate savanoriauti.