Juodlės pažintinis takas

Tai 4,5 km ilgio pėsčiųjų pažintinis takas aplink Juodlės ežerą, Kurtuvėnų regioninio parko Ilgos kraštovaizdžio draustinyje. Keliaujant susipažįstama su kraštovaizdžiu, biologine įvairove turtingomis pelkėmis, kertinėmis miško buveinėmis, retų rūšių augalais, gyvūnais, žemyninėmis kopomis ir kitomis gamtos įdomybėmis.
Prie tako įrengta 12 stotelių: 1. Ežero salos; 2. Paukščiai; 3. Kopos; 4. Kertinė miško buveinė; 5. Proskyna; 6. Upelis; 7 Pušis; 8. Pelkė; 9. Kaminskinė; 10.Gabriejolės duburys; 11. Nendrynas; 12. Kraštovaizdis.
Įrengti informaciniai stendai, tiltai per upelius, apžvalgos aikštelės, medinis takas į pelkės gilumą. Lieptas į salą ir atokvėpio aikštelė pritaikyta neįgaliesiems. Pradžios koordinatės 55.814406, 22.920926.