Žinduoliai (Žvėrys)

Kurtuvėnų regioninio parko miškuose, laukuose, vandens telkinių pakrantėse gyvena 48 rūšių žinduoliai - nuo tris gramus sveriančio kirstuko iki galiūno briedžio. Vienuolika vietinių žinduolių rūšių įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, 12 rūšių apsaugą reglamentuoja ES buveinių direktyva.  

KRP miškuose vyrauja įprastų rūšių atstovai - rudieji pelėnai, geltonkaklės pelės, voverės, miškinės kiaunės, šernai, elniai, stirnos. Žymiai rečiau sutinkami pilkieji ir baltieji kiškiai Sunkiausia pamatyti beržines sicistas bei lazdynines miegapeles. Pastarosios kartais apsigyvena ir vaikus išaugina paukščiams iškeltuose inkiluose. Mažai gyvenamuose Vainagių miškuose kartais galima aptikti pavienių vilkų pėdsakų, yra žinių ir apie parko teritorijoje medžiojančius šermonėlius, o štai plėšrūnių lūšių čia jau seniai nebėra.    

Prie vandens telkinių trobeles stato bebrai, įsikuria ūdros, vandeniniai kirstukai, kanadinės audinės, vandens pelėnai; pasitaiko ondatrų trobelių. Sodybose apsigyvena naminės pelės, pilkosios žiurkės, akmeninės kiaunės. 

Patys paslaptingiausi, mažiausiai ištirti parko žinduoliai - nakties skrajūnai šikšnosparniai. Daugiausiai jų gyvena Kurtuvėnų dvaro sodybos parke ir Kurtuvėnų miestelyje. Vasarą šikšnosparniai skraido virš Juodlės, Lestoniškės, Pašvinio ežerų, Kurtuvėnų tvenkinių. Rudieji ausyliai bei šiauriniai šikšniai mėgsta žiemoti bulvių rūsiuose.  Iš viso Kurtuvėnų regioniniame parke aptikta 9 rūšių šikšnosparnių (Lietuvoje - 15). Iš jų septynias saugo valstybė ir ES.