Paukščiai

Paukščiai - gausiausia stuburinių gyvūnų grupė Kurtuvėnų regioniniame parke. Jų čia priskaičiuota 172 rūšių,  iš kurių 40 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, 34 rūšių apsaugą reglamentuoja ES paukščių direktyva. Regioniniame parke vyrauja miško paukščiai - skirtinguose medynuo se gyvena devynbalsės, pečialindos, karetaitės, strazdai, musinukės, zylės, kikiliai ir kiti giesmininkai.

Kiek mažesnė yra vandens bei pelkių paukščių įvairovė. Kurtuvėnų žuvininkystės tenkiniai kiekvieną pavasarį bei rudenį pritraukia apie 50 rūšių migruojančių paukščių. Tarp jų galima pamatyti retų sparnuočių: juodkrūtį bėgiką, dirvinį sėjiką, apvaliasnapį plaukiką, mažąjį dančiasnapį, pilkąją bei smailiauodegę antis, jūrinį kirliką, paprastąjį griciuką, gaiduką. 

Juodlės ežerą mėgsta didieji baubliai, didžiosios krakšlės, virš nendrynų medžioja nendrinės lingės, čirškia nendriniai žiogeliai, plaukioja didžiosios antys, nardo ausuotieji kragai; užpelkėjusioje ežero dalyje gyvena kelios juodųjų žuvėdrų poros.  

Yra žinoma, kad KRP teritorijoje peri 102 rūšių paukščiai. Dar 34 rūšių atstovai pastebėti  tinkamose veistis vietose, bet jų lizdų kol kas nerasta. Parko miškuose peri jūriniai ereliai, pelkėse - gervės, Kurtuvėnų tvenkiniuose - gulbės giesmininkės ir rudakakliai kragai. Pastaruoju metu rečiau pasirodo juodieji gandrai, mažieji ereliai rėksniai. Manoma, kad dėl natūralių pievų mažėjimo parke nyksta griežlės, švygždos, putpelės.

KRP paukščių pasaulyje dar daug neįmintų mįslių. Nežinia, kur lizdus slepia vištvanagiai ir vapsvaėdžiai, kol kas mažai ištirtas paslaptingų nakties gyventojų - lutučių, žvirblinių pelėdų, lėlių - paplitimas. Regioniniame parke aptinkamų paukščių rūšių sąrašas nuolat ilgėja. 2009 m. Kurtuvėnų tvenkiniuose pirmąkart buvo pastebėta ūsuotoji zylė ir silkinis kiras. 

Kasmet pirmąjį spalio savaitgalį Kurtuvėnuose vyksta paukščių palydų šventė, kurios metu galima pamatyti apie 50 rūšių sparnuočių. Paukščiams stebėti prie Durpyniuko tvenkinio įrengtas specialus bokštelis.