Viešosios ir administracinės paslaugos

Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos mokamų paslaugų įkainiai

Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimo ir nagrinėjimo paslaugos aprašymas

Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimo ir nagrinėjimo sekos schema

Pažyma apie leidimą miškui įveisti „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimo  

Pažymos apie leidimą miškui įveisti „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimo sekos schema

Administracinės paslaugos „Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas, išvadų rengimas ir teikimas“ sekos schema

Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo paslaugos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų išvadų rengimo ir teikimo paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų išvadų rengimas ir teikimas “ sekos schema

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama NATURA 2000 miškuose“, išdavimo paslaugos aprašymas

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama NATURA 2000 miškuose“, išdavimo sekos schema