Darbo užmokestis

Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 - 2021 m.

Pareigos

Pareigybių skaičius

2014 m., Eur

2015 m.,    I ketv.

2015 m.,   II ketv.

2015 m., III ketv.

2015 m., IV ketv.

2016 m.,I ketv.

2016 m., II ketv.

2016 m., III ketv.

2016 m., IV ketv.

Direktorius

1

1405,59

1467,69

1589,49

1589,49

1559,04

1589,49

1633,85

1589,49

1589,49

Vyr. specialistas

3

788,93

796,22

800,60

809,58

804,00

809,58

821, 19

880,64

789,41

Vyresn. specialistas

1

624,78

619,10

619,10

619,10

619,10

646,76

723, 14

747,41

519,25

Specialistas

8

408,78

415,61

440,50

473,57

439,75

477,33

442, 96

455,48

404,19

Darbininkas

5
(6 sezonu)

305,84

368,97

363,71

384,32

377,41

377,44

454, 6

540,7

501,27

Projektas

         

152,65

147, 24

145,46

147,35

 

Pareigos

Pareigybių sk.

2017m. 

2018m. 

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m. I ketv.      

Direktorius

1

1829,30

1829,30

3552,98

3380,66

2946,79

3946,77      

Vyr. specialistas

2

924,85

924,85

1569,90

1685,42

1781,6

1883,09      

Vyresn. specialistas

1 (iki 2019.05.15)

617,98

617,98

-

-

-

-

-

-

-

Specialistas

12, sezono metu 13 (iki 2019 m. 6-7)

584,1

595,3

854,10

956,10

1078,16

1183,84      

Darbininkas

2 (iki 2019 m. 6-7)

419,38

398,7

581,625

740,8

1049,35

982,79      
Pagalbinis darbininkas           717,09 -      
Projekto koordinatorius           248,00 192,2