Pranešimas dėl buvusių sodybų atstatymo Žadvainių k.

Pranešimas dėl buvusių sodybų atstatymo Žadvainių k.

Išnagrinėjusi pilietės T.P. prašymą ir pateiktą kartografinę medžiagą, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2020-02-12 Nr.106 „Dėl sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, leidžia Kurtuvėnų regioniniame parke atstatyti buvusią sodybą Šiaulių raj. sav., Bubių sen., Žadvainių k., žemės sklype unikalus Nr. 9118-0009-0150. Pridedamas nuasmenintas sprendimas su žemės sklypo žemėlapiu, kuriame pažymėta buvusi sodybos vieta.

Priedas nr. 1

Priedas nr. 2