Pranešimas dėl buvusių sodybų atstatymo

Pranešimas dėl buvusių sodybų atstatymo

Išnagrinėjusi pilietės V.S. prašymą ir pateiktą kartografinę medžiagą, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2020-02-12 Nr.106 „Dėl sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, leidžia Kurtuvėnų regioniniame parke atstatyti buvusias sodybas Šiaulių raj. sav., Sodeliukų k., žemės sklypuose unikalus Nr. 4400-2088-6915 ir žemės sklype unikalus Nr. 4400-2182-6286. Pridedamas nuasmenintas sprendimas su žemės sklypų žemėlapiais, kuriuose pažymėtos buvusių sodybų vietos.

Priedas

Išvada