Visuotinei Pelkių dienai paminėti

Visuotinei Pelkių dienai paminėti

Pelkes esame įpratę tapatinti su paslaptingomis, mistinėmis ir pavojingomis vietomis, kur dingsta žmonės, įvyksta įvairūs nepaaiškinami dalykai ir garsai. Tačiau po pelkes gaubiančia mistine skraiste galime atrasti kupiną gyvybės ir grožio pasaulį. Šiame pasaulyje taip pat randamos durpės, kurios naudojamos įvairiose mūsų gyvenimo srityse. Norint durpes pasiekti pelkės yra sausinamos, paverčiamos pievomis, tvenkiniais. Tokio likimo yra ir Visdergių pelkė esanti už Varputėnų, kur teka Žaigio, Ožupio ir Lendrupio upeliai.   Iškastų durpių vietose (karjeruose) neretai būna vandens, grioviai patvenkiami bebrų, tai yra gerai. Susidaro šlapynės (seklūs vandenys), svarbūs biologinei įvairovei. Tai puikios saulės įšildomos nerštavietės varliagyviams, perimvietės vandens ir pelkių paukščiams.

Toks buvo Visdergių durpynas iki 2020 metų pavasario.

Gaila, tačiau ornitologų menkai tyrinėta. Lankantis teritorijos prieigose, tvenkiniuose buvo daug vandens ir pelkių paukščių: ančių, perkūno oželių, gervių. Buvo girdimi saugomų didžiųjų baublių ir švygždų balsai.

2020 metų pavasarį nuleidus vandenį iš kanalų ir karjerų, palaipsniui pasitraukė visi vandens paukščiai, nes neliko jų buveinių.  Perėjimo metu stebėti tik perkūno oželiai ir nendrinės lingės – saugomos rūšys. Visdergių durpyno pakraštyje yra išlikusių Europos Bendrijos svarbos buveinių: šarmingų žemapelkių, tarpinių pelkių ir liūnų ploteliai, kurie išliko, žemapelkėje kasant durpes. 2020 metų vasarą vienoje žemapelkėje žydėjo apie 1000 saugomų raktažolių pelenėlių, sutinkamų tik Šiaurės Lietuvoje. Čia augo saugomos raudonosios gegūnės, melsvieji mėlitai, paprastosios tuklės. Skraidė saugomi drugiai – rudaakiai satyriukai. Teritorijoje galėjo būti ir daugiau saugomų vertybių, tačiau iki šiol ji menkai tyrinėta. Tik pats pietvakarinis Visdergių durpyno pakraštys patenka į Varputėnų geomorfologinį draustinį. Atkūrus vandens režimą draustinyje, paukščiai ir varliagyviai į teritoriją sugrįžtų.

Saugokime ir gerbkime mus supančią gamtą ir atminkime, jog gamta lyg domino kaladėlės – pajudinus vieną gali sugriūti visos.