Saugokime gamtą nuo ugnies

Saugokime gamtą nuo ugnies

 

Atsakingai elkitės su ugnimi atvirose teritorijose ir miškuose, nedeginkite pernykštės žolės. Tai kelia didžiulį pavojų aplinkai – augalams, gyvūnams, patiems žmonėms ir jų turtui. Ugnis nuo degančių pievų netrunka įsiplieksti miškuose ir durpynuose. Pavasaris gana sausas, vėjuotas ir akimirksnio pakanka liepsnai išplisti didelėje teritorijoje. Pastebėjus degančią žolę ar miške kilusį gaisrą, gyventojų prašoma apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.