Šiaulių rajono garbės piliečio vardas suteiktas Vyteniui Rimkui

                  Kalėdinis laikotarpis išties stebuklingas – dar vakar džiaugėmės Kurtuvėnų Užgavėnių pripažinimu nematerialiu kultūros paveldu, na o šiandien galime pasidžiaugti, kad Šiaulių rajono garbės piliečiu tapo profesorius Vytenis Rimkus.

                      Vyteniui Rimkui galima skirti didelius nuopelnus siekiant  propaguoti  materialųjį bei nematerialųjį kultūros paveldą Kurtuvėnų krašte. Profesorius Vytenis Rimkus jau daugelį metų inicijuoja įvairius kultūrinius renginius, plenerus, tautodailininkų mokymus. Profesorius mokymais bei savo asmeniniu pavyzdžiu skatino kūrybai vietinius menininkus, tautodailininkus taip prisidėdamas prie Kurtuvėnų krašto nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo.

                        Vytenis Rimkus daugelį metų yra aktyvus Kurtuvėnų regioniniame parke organizuojamų kultūrinių renginių - parodų, konferencijų, klojimo teatrų festivalių, svarbių švenčių ar asmenybių minėjimų, svečias. Menotyrininkas, kultūros istorikas V. Rimkus aktyviai užsiėmė ir kraštotyrine veikla – rinko medžiagą, ją analizavo, rašė straipsnius.  Profesorius - daugelio Kurtuvėnų regioninio parko metraščio „Kurtuva“ bei istorijos ir kultūros žurnalo ,,Padubysio kronikos“ publikacijų autorius. Straipsniuose menotyrininkas visuomenei pristatė nusipelniusių šio krašto menininkų nuopelnus, meno kūrinių istoriją. Didelį dėmesį skyrė ir kultūros paveldo aktualizavimui – publikavo Rimgailų  antkapinio paminklo Kurtuvėnuose istoriją, pateikė daug įdomios medžiagos apie Dubysos aukštupio vandens malūnus, kurių nemaža dalis buvo arba tebėra regioninio parko teritorijoje. 

 

Šiaulių rajono savivaldybės fotografija