Ruošiamas Europos ir Lietuvos perinčių paukščių atlasas

Šiuo metu Europoje ruošiamas perinčių paukščių atlasas. Daugiau kaip 50 šalių renkama informacija apie 500 perinčių paukščių rūšių. Duomenų rinkimas baigsis 2017 metais, po to bus išleistas leidinys, kurio medžiaga bus naudojama moksliniais ir gamtosauginiais tikslais.

       Europoje duomenys kaupiami nuo 2013 metų. Tyrimai atliekami dideliuose 50 X 50 km. kvadratuose. Lietuvoje darbai vyksta nuo 2014 metų. Mūsų šalis padalinta į mažesnius (iš viso apie 750) 10 X 10 km. dydžio kvadratus, kuriuose ir atliekami perinčių paukščių stebėjimai. Lietuvoje duomenys renkami beveik apie 250 paukščių rūšių. Atlaso rengimo darbus koordinuoja Lietuvos ornitologų draugija (LOD), daugiau informacijos apie atlasą galima rasti jos tinklalapyje.

       Prie atlaso galime prisidėti kiekvienas iš mūsų. Šiuo metu grįžę jau beveik visi mūsų paukščiai. Gegužės – birželio mėnesiais dauguma iš jų peri, gieda, todėl lengviau juos pastebėti. Bet kurioje šalies vietoje perėjimo metu pastebėjus laukinį paukštį, reikia užrašyti šiuos duomenis:

        Tikslią datą, nustatytą rūšį (būtina tiksliai apibūdinti), individų gausumą (vnt.). Be to, labai svarbu įvertinti perėjimo statusą: 0 – perėjimo vieta nežinoma, A – veisimuisi tinkama vieta (pvz. miške giedantys paukščiai), B – gali perėti (sprendžiama iš paukščio elgesio, bet trūksta perėjimo įrodymų), C – tikrai peri (varnėnas inkile, gandras lizde, rasti kiaušiniai, stebėti jaunikliai).

    Stebėjimo vietą – tikslią ar apytikslę. Tikslią vietą nurodyti pagal koordinates (LKS 94), apytikslę – pagal adresą (rajonas, seniūnija, kaimas). Radimvietė reikalinga duomenų įvedimui į Lietuvos žemėlapį.

     Savo stebėjimus atlasui galite siųsti Kurtuvėnų regioninio parko ekologui ornitologui Vidmantui Lopetai elektroniniu paštu: vidmantas.lopeta@krpd.lt, kuris juos įves į reikiamą kvadratą.

     Lietuvos perinčių paukščių atlaso rengimas – savanoriškas darbas. Šiuo metu duomenis renka apie 100 ornitologų. Pirmas perinčių paukščių atlasas šalyje rengtas apie 2000 metus. Praėjus keliolikai metų, parengus naująjį atlasą bus matyti ornitofaunoje įvykę pokyčiai.