Regioniniame parke atnaujinama lauko informacinė sistema

Siekiant nukreipti lankytojų srautus, sudaryti sąlygas lankytojams susipažinti su Kurtuvėnų regioniniu parku, jo vertybėmis, plečiama ir atnaujinama lauko informacinė sistema. Šiais metais planuojama įrengti informacines rodykles, informacinius stendus prie 13 lankomų objektų, medinius takus per šlapynes, 9 atokvėpio aikšteles su laužavietėmis prie Bijotės, Šonos, Geluvos ežerų, Dubysos upės, du lieptus Juodlės ežero pažintiniame take ir vieną per Ventos – Dubyos perkasą Bubiuose, apžvalgos terasą prie Bijotės ežero, apžvalgos platformą prie perkaso uosto liekanų Bubiuose,  dvi pavėsines Kurtuvėnuose ir prie Juodlės ežero, atitvarą prie Dubysos upės atodangos. Bus sužymėti 7 nauji pėsčiųjų maršrutai ir atnaujintas žymėjimas 3 esančiuose.  Bus pakeisti naujais 23 kelio ženklai „Kurtuvėnų regioninis parkas“ prie parko ribų. Darbus atlieka UAB „Kriautė construction“ drauge su UAB „Gamasta“. Užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, partneris – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Darbai finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 lėšomis.