PRADEDAMA REGISTRACIJA Į GYVŪNŲ ASISTUOJAMOS TERAPIJOS MOKSLINĮ TYRIMĄ

Lietuvos jūrų muziejus kartu su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija įgyvendindamas sveikatos biotechnologijų mokslinį projektą ,,Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“ (Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0008) atidaro registraciją į gyvūnų asistuojamos terapijos mokslinį tyrimą. Šį mokslinį tyrimą planuojama vykdyti bendradarbiaujant kartu su VšĮ „Klaipėdos universitetas“ ir VšĮ „Vaiko raida“ mokslininkų komandomis. Papildomai šiame tyrime dalyvaus ir kitų Lietuvos universitetų mokslininkai bei įstaigos - partneriai, kurie jau prisijungė ir dar prisijungs kituose etapuose vykdant šiuos svarbius mokslinius tyrinėjimus. Viena iš mokslinio tyrimo bazių yra ir Delfinų terapijos centras, tačiau, kadangi tyrimas apima ir kitas gyvūnų asistuojamas terapijas, planuojama, tyrinėjimus atlikti ir kaniterapijos bei hipoterapijos bazėse.

Šiuo moksliniu tyrimu bus siekiama ištirti bei sukurti metodikas delfinų, žirgų ir šunų asistuojamai terapijai, įvertinti šių gyvūnų teikiamą terapinį poveikį žmogui bei ištirti gyvūno, asistuojančio terapiniame procese gerovę.

Nuo 2019 m. birželio 17 dienos 10:00 val. iki šių metų liepos 12 dienos, 16:00 val. Lietuvos jūrų muziejaus tinklapyje: www.muziejus.lt skyrelyje „Delfinų terapijos centras“ bus galima rasti Anketą registracijai.

Kas gali registruotis?

Registruotis į Mokslinį tyrimą gali tik tie dalyviai, kurie atitinka pirminius mokslinio tyrimo atrankos kriterijus:

  1. Turite teisę pildyti duomenis savo vardu arba atstovauti kitą asmenį.
  2. Dalyvis yra Lietuvos Respublikos pilietis.
  3. Dalyvis, kuris registruojasi tyrimui turi diagnozę F (00-99) – psichikos ir elgesio sutrikimų grupė ARBA G (00-99) – nervų sistemos ligos.
  4. Yra 7 metų ir vyresnis (suaugusiems asmenims amžiaus cenzo nėra).
  5. Nėra dalyvavęs toje gyvūnų asistuojamos terapijos programoje, į kurią pretenduoja.

Taip pat papildomai gali būti taikomi apribojimai dėl esančių kontraindikacijų dalyvavimui konkrečioje programoje.

Kaip tai padaryti?

Asmuo, kuris nori pats registruotis arba užregistruoti savo vaiką, globojamą asmenį turi nueiti į Lietuvos jūrų muziejaus tinklapį www.muziejus.lt , atsisiųsti anketą į savo kompiuterį, užpildyti anketą, ją atspausdinti, pasirašyti, pridėti gydytojo sveikatos formą 027/a ir abu dokumentus išsiųsti registruotu paštu adresuojant:

Lietuvos jūrų muziejus, Delfinų terapijos centras

Smiltynės g. 3, LT-93100, Klaipėda

Būtina ant voko atžyma: TYRIMAS

Kaip vyks atranka?

 

Mokslinis tyrimas vyks dvejus metus, t.y., nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gegužės mėnesio. Planuojama, kad delfinų, žirgų ir šunų asistuojamos terapijos poveikio tyrinėjimai vyks etapais. Todėl tyrimui atrinkti dalyviai, kurie planuojama dalyvaus kažkurioje iš minėtų gyvūnų asistuojamos terapijos tyrime, gaus patvirtinimą el. paštu apie atrinkimą į tyrimą iki 2019-12-31. Kadangi pats dalyvavimas moksliniame tyrime dalyviams nekainuoja, yra tikimasi sulaukti labai didelio kiekio norinčių dalyvauti šiame moksliniame tyrime. Delfinų asistuojamoje terapijoje per minėtą tyrimo laikotarpį planuojama nemokamai priimti iki 200 vaikų ir suaugusių, atitinkančių minėtus tyrimo kriterijus. Šio mokslinio projekto autorės ir vadovės doc. dr. Brigitos Kreivinienės teigimu: „kadangi tokios apimties moksliniai tyrinėjimai pirmą kartą organizuojami Lietuvoje, viskas vyks etapiškai. Pavyzdžiui, Delfinų terapijos centro bazė turi ribotas galimybes priimti tyrimo dalyvius, todėl siekiant ištirti kuo didesnį kiekį dalyvių, planuojama, kad tyrinėjimai startuos šioje bazėje pirmiausiai. Svarbu suvokti, kad moksliniam tyrimui taikoma labai daug reikalavimų, todėl tam tikri procesai gali užtrukti. Tačiau vienas iš esminių tyrimo etikos principų yra skaidrumas – todėl tyrėjams, kurie rinksis tyrimo dalyvius bus pateikta tik nuasmeninta informacija, o tik patvirtinus dalyvių sąrašą jie gaus prieigą prie pilnų duomenų. Taip pat, jeigu tyrėjams pritrūks kokių nors tiriamųjų, gali būti, kad organizuosime papildomą registraciją jau siaurindami kriterijus. Ypač norėčiau kviesti registruotis suaugusius žmones.“

 

Ką dar svarbaus reiktų žinoti?

 

Pirmiausia, jeigu dalyvis tikrai nori būti registruotas į mokslinį tyrimą, jis ar jo atstovas turi tvarkingai užpildyti anketą. B. Kreivinienės teigimu: „labai svarbu parašyti tik tiek informacijos, kiek yra prašoma. Kaip jau buvo minėta, dalis informacijos bus prieinama tik mūsų duomenų tvarkytojams, kita dalis – tik tyrėjams. Anketa turi būti pilnai užpildyta, atspausdinta ant paprastų baltų lapų, be jokių papildomų atžymų ar kitos spalvos lapų ar pan., kas galėtų nulemti sprendimą anketos nepriimti svarstymui. Yra tekę sulaukti anketų su piešinukais ar pan. Tai šiuo atveju tikrai prašome dalyvių apsiriboti informacijos pateikimu paprastu būdu ir tik tiek, kiek yra prašoma. Taip pat anketa privalo būti be tuščių tarpų, pasirašyta, pridėtas medicinos darbuotojo išrašas 027/a iš kortelės, patvirtinantis pirminės informacijos teisingumą“. Antras dalykas – siuntimo data. Paštu išsiuntimo datos spaudas neturi būti vėlesnis nei liepos 13 diena. Po šios datos gautos anketos bus sunaikinamos. Taip pat – teisingos informacijos pateikimas ant voko.

Kilus klausimams, konsultuokitės su Delfinų terapijos centro vyresn. specialiste Vida Miškine: v.miskine@muziejus.lt , tel.: +370 65921928 arba Delfinų terapijos sk. vedėja dr. Brigita Kreiviniene b.kreiviniene@muziejus.lt , tel.: (846) 46 10 10.