Pirmasis KRP bendruomenių forumas

Vyko pirmasis KRP bendruomenių forumas:

2015 m. gegužės 13 d. Kurtuvėnų regioninio parko (KRP) lankytojų centre vyko pirmasis KRP bendruomenių forumas (susirinkimas). Forumas skirtas pakviesti aktyviai veikiančių vietos bendruomenių atstovus, ūkininkus, gyventojus, savivaldos institucijų atstovus prisidėti prie darnios plėtros principus atitinkančio atvirų buveinių tvarkymo ir geros būklės palaikymo mechanizmo sukūrimo regioniniame parke, paskatinti gyventojus tradiciškai ūkininkauti.

Susirinkime buvo aptartas bendruomenių, ūkininkų, žemės savininkų bendradarbiavimo galimybes projekte „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“. Projektą ir jo veiklas pristatė projekto koordinatorius Darius Ramančionis. Plačiau apie tai galima paskaityti projekto lankstinuke http://kurtuva.lt/data/ckfinder/files/Apie%20projekta%20lankstinukas%20sp.doc

Apie biologinės įvairovės apsaugos principus atvirose buveinėse pasakojo KRP ekologas Vidmantas Lopeta. Apie galvijų naudojimo patirtį atvirų buveinių palaikymui dalinosi LIFE+ projekto administratorė Akvilė Jagučanskytė. Daugiau apie LIFE+ projekto veiklas ir patirtį išsaugant atviras buveines galima susipažinti www.naturaliospievos.lt .

Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones ir paramą ūkininkaujantiems atvirose buveinėse pristatė Nacionalinės mokėjimų agentūros vyr. specialistė Sigutė Stakvilevičienė ir Šiaulių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė.

Dalyvavę forume buvo pakviesti dalyvauti birželio pradžioje mokomojoje išvykoje į Gražutės ir Sartų regioninius parkus, susipažinti su ūkininkavimo patirtimi tvarkant atviras buveines.

Forumą rengė Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, dalyvaujanti partnerio teisėmis projekte „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“, kuris finansuojamas pagal tikslinę 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programą.

KRP bendruomenių forumus planuojame rengti kelis kartus per metus. Kitas bendruomenių forumas numatomas liepos viduryje. Tikimės, kad bendruomenių forumas telks suinteresuotas puses aktyviai dalyvauti projekte, užtikrins projekto veiklų savalaikį įgyvendinimą bei projekto tęstinumą.

 

Dėl projekto ir dalyvavimo forumuose teirautis:

Darius Ramančionis, tel. 8-686-12612; el.p. darius@kurtuva.lt