Nuo naujų metų keičiasi Gedžiūnų ir Gubernijos miškų biosferos poligonų apsauga

Nuo naujų metų keičiasi Gedžiūnų ir Gubernijos miškų biosferos poligonų apsauga

 

Siekdamas užtikrinti veiksmingą mažojo erelio rėksnio apsaugą ir atsisakyti perteklinių ūkinės veiklos ribojimų, aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas pakeitė Gedžiūnų ir Gubernijos miškų biosferos poligonų apsaugos tvarką. Pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Stambiųjų miško paukščių lizdų apsauga Lietuvos miškuose organizuojama jau kelis dešimtmečius. Miško naudotojams jau tapo įprasta praktika stambiųjų paukščių lizdus pažymėti miškotvarkos dokumentuose ir Miško kirtimų taisyklėse nurodytu spinduliu riboti miško kirtimus.

Siekiant dar efektyviau organizuoti mažųjų erelių rėksnių lizdų apsaugą buvo pakeisti Gubernijos ir Gedžiūnų miškų biosferos poligonų nuostatai. Pakeitimais atsisakyta kirtimų ribojimų biosferos poligono ribų plane pažymėtose veisimo vietose ir nurodyta apsaugą organizuoti tik aplink žinomas ir paukščių iš tiesų naudojamas lizdavietes. Taip pat numatyta, kada, lizdui sunykus, miško kirtimo apribojimai nebebūtų taikomi. Tokio apsaugos modelio taikymas sumažins miško ūkio nuostolius, patiriamus dėl nustatytų aplinkosauginių reikalavimų.

Miško savininkai ir valdytojai, kurių miško sklypai patenka į Gubernijos ir Gedžiūnų miškų biosferos poligonų teritorijas, su pakeistais biosferų poligonų nuostatais gali susipažinti šioje nuorodoje.

Specialistai primena, kad už miško kirtimo apribojimus aplink registruotas mažojo erelio rėksnio lizdavietes mokamos kompensacijos pagal Kaimo plėtros 2014‒2020 m. programos priemonę, skirtą teikti paramą „Natura 2000“ miškuose. Šią programą kuruoja ir paramą administruoja Žemės ūkio ministerija. Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti šioje nuorodoje.

 

Aplinkos ministerijos informacija