Kviečiame į Kurtuvėnų regioninio parko gyventojų susirinkimą

KVIEČIAME Į KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO GYVENTOJŲ SUSIRINKIMĄ


2015 m. lapkričio 6 d. 15 val. (penktadienį)

Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centre

(Kurtuvėnų dvaro ratinėje, Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių raj.)

Susitikime bus pristatyta ir aptarsime:

- Atvirų buveinių Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizacijos rezultatai: būklė, problemos ir jų sprendimo kryptys. Dr. Zigmantas Gudžinskas.

- Pradedamos rengti Kurtuvėnų regioninio parko atvirų buveinių biologinės įvairovės išsaugojimo tikslinės programos tikslai, etapai, galimi sprendimai, žemės savininkų bendradarbiavimas. Dr. Zenonas Gulbinas, Vaidotas Valskys.

- Kiti bendruomenėms ir parko gyventojams rūpimi klausimai, susiję su ūkine veikla regioniniame parke.

Susitikimas skirtas aktyviai veikiantiems vietos bendruomenių atstovams, ūkininkams, gyventojams, savivaldos institucijų atstovams.

Organizatorius: Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, www.krpd.lt  

 

Projekto tikslas - sukurti novatorišką, darnios plėtros principus atitinkantį atvirų buveinių tvarkymo ir geros būklės palaikymo mechanizmą saugomose teritorijose, paskatinti gyventojus tradiciškai ūkininkauti.

Projektas finansuojamas pagal tikslinę 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programą.

Dėl projekto ir forumo teirautis:

Projekto koordinatorius Darius Ramančionis, tel. 8-686-12612; el.p. darius.ramancionis@krpd.lt