Kviečiame dalyvauti žygyje "Knygnešių keliais"

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO 2019-05-11 „KNYGNEŠIŲ KELIAIS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pėsčiųjų žygio „KNYGNEŠIŲ KELIAIS“ (toliau žygis) nuostatai nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką.
2. Žygis skiriamas Knygnešystei, kuri įvardijama kaip XIX a. Lietuvos kultūros fenomenas, paminėti. 2004 m. UNESCO knygnešystę įvardijo kaip unikalų ir pasaulyje atitikmenų neturintį reiškinį. Spaudos draudimas Lietuvoje truko 40 metų (1864-1904m.). Slapta lietuviška spauda buvo gabenama iš tuometinės Prūsijos, Mažosios Lietuvos į Lietuvos teritoriją. Pirmąją slaptą knygnešių organizaciją įkūrė Žemaičių vyskupas M. Valančius. Lietuviškos spaudos platinimą Kurtuvėnų apylinkėse aktyviai organizavo Povilas Višinskis, bajoras, dvarininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis – Pūtvis. 
Žygyje galima dalyvauti individualiai ir komandomis. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktą atstumą. Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai ir komandos nesivaržo.
3. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus.
4. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Žygio tikslas – įprasminti knygnešių atminimą, paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
7. Žygio uždaviniai:
7.1. skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą;
7.2. skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, bendruomenių;
7.3. ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;
7.4. skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą.

III SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
8. Žygį organizuoja: Lietuvos generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos Šiaulių rinktinė, Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla. 
Žygio partneriai - Kurtuvėnų regioninis parkas, Bubių bendruomenė, Bubių mokykla, Pėsčiųjų žygių asociacija.
9. Žygio vieta: LT-80200, Bubių k., Bubių sen. Šiaulių r.
10. Atstumai: 12, 21, 32 km.
11. Startas ir finišas: Dubysos g. 15, LT-80201, Bubių k., Bubių sen. Šiaulių r.
12. Programa.
12.1. Data: 2019 m. gegužės 11 d.
12.2. 09.00 - 09.45 val. – atvykimas ir galutinė registracija;
12.3. 09.45 - 10.00 val. – žygio atidarymas;
12.4. 10.00 val. – bendras žygio startas;
12.5. 10.00 - 17.00 val. žygis, apdovanojimai, išvykimas.

IV SKYRIUS
REGISTRACIJA
13. Registracija į žygį vykdoma nuo 2019 m. balandžio 8 d. iki 2018 m. gegužės 9 d. (registracija, pageidaujantiems MEDALIO, vykdoma nuo 2019 m. balandžio 8 d. iki 2018 m. gegužės 3 d.). El.paštu: knygnesiuzygis@gmail.com
14. Individuali registracija:
- Vardas, Pavardė 
- Pilna gimimo data 
- Telefono nr. 
- Pasirinktas atstumas
- Medalis: TAIP arba NE.
15. Grupės registracija: 
KNYGNEŠIŲ KELIAIS 2019-05-11 
Grupės vadovas: Vardenis Pavardenis 860000000
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Gimimo data Kilometrai Užsakyti medalį Tel. Nr. Parašas
1. VARDENIS PAVARDENIS 1980-05-12 33 TAIP 860000000 
2. PAVARDIS VARDYS 1975-01-01 17 NE 86501010 
Grupės ir žygio pavadinimai;
„Word“ programos lentelėje surašyti grupės narių vardus, pavardes, pilną gimimo datą (jei karių grupė, įrašyti karinius laipsnius)
Nurodyti grupės vadovo vardą, pavardę, tel. Nr. Prie kiekvieno grupės nario nurodyti, ar užsakytas medalis, („ TAIP“ arba „NE“)
P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu pateikia atspausdintą grupės sąrašą su asmenų parašais.

V SKYRIUS
DALYVIO STARTO MOKESTIS
16. Dalyvio mokestis:
16.1. 22 Eur ( Diplomas + medalis ( savarankiškai dalyvauti leidžiama nuo 14 metų, jaunesniems - tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
16.2. 5 Eur ( Diplomas ( savarankiškai dalyvauti leidžiama nuo 14 metų, jaunesniems - tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
16.3. 2 Eur – vaikams iki 14 metų amžiaus. (dalyvauti leidžiama tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
16.4. 5 Eur – papildomas dalyvio mokestis, registruojantis žygio dieną. Ši taisyklė galioje visiems žygio dalyviams.
17. Dalyvio starto mokestis mokamas vietoje atvykus į renginį, arba pavedimu: Lietuvos gen. P. Plechavičiaus karių sąj. Šiaulių rinktinė Sąskaita LT 337300010155105857, kodas 304835972
18. Juridiniams ar fiziniams asmenims pinigų priėmimo kvitai išrašomi renginio dieną.

VI SKYRIUS
PAPILDOMA INFORMACIJA
19. Renginio metu kiekvienas žygio dalyvis privalo dėvėti atšvaitus ar saugos liemenes.
20. Dalyvio diplomai įteikiami visiems žygio dalyviams, medaliai – tik apmokėjus gamybos kaštus ir įveikus pasirinktą atstumą.
21. Žygio programa, maršrutai, medalis ir kita aktuali informacija bus skelbiama FB http://www.facebook.com/pzasociacija bei tinklapyje www.pza.lt
22. Žygis yra PŽA įskaitinis.

KONTAKTAI
Nerijus Kundrotas
Tel. nr.: +37065767576
El. paštas: knygnesiuzygis@gmail.com