Kurtuvėnų Užgavėnės - nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvade

Šių metų gruodžio 14 d. nutiko didelis ir mūsų kultūrai labai svarbus dalykas – buvo patvirtinti pirmieji nacionalinio Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado reiškiniai. Džiaugiamės, kad šiame sąraše yra ir Kurtuvėnų krašto gyva tradicija - Kurtuvėnų Užgavėnės. 


Į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtraukta:
• Kupiškėnų vestuvės, 
• Senovinis stintelių ir seliavų gaudymas žiemą sukant „bobas“ Mindūnų kaime ant Baltųjų Lakajų ežero,
• Jūžintų krašto keptinis alus, 
• Pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime,
• Kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse, 
• Sodų rišimo tradicija, 
• Lopšinių ir vaikų migdymo tradicijos Lietuvoje, 
• Polka Lietuvoje
• Kūčios.

Kaip tvirtina sąvado sudarytojai, sąvado kūrimas yra ilgalaikis procesas ir teikti jo turinį atitinkančias vertybes bus galima kasmet. Tai daryti kviečiami visi, o ypač – vienas ar kitas kultūros paveldo sritis – amatus, papročius, dainavimo, muzikavimo, šokio tradicijas, tautos išsiugdytus gebėjimus, sukauptas žinias apie žmogų, jo psichinę ir fizinę sveikatą, aplinką ir panašias – išsaugojusias ir puoselėjančias bendruomenes. Įrašymą į Sąvadą liudijančius sertifikatus planuojama iškilmingai įteikti kitų metų sausio pabaigoje.