Kurtuvėnų regioniniame parke nauja kultūros paveldo vertybė

2017 m. spalio 17 d. į kultūros vertybių registrą įtrauktas ir teisinė apsauga suteikta Pašvinių akmeniui su plokščiadugniu dubeniu. Akmuo datuojamas XVI-XVIII a.

Akmuo -  žmogaus apdorotas riedulys (akmuo rausvas stambiagrūdis granitas, netaisyklingo cilindro pavidalo, maždaug 1,1 m skersmens ir iki 0,45 m aukščio, su per visą matomą akmens aukštį, kaltu apdirbtais 3-5 cm pločio ir 2 cm gylio šonais, bei gana nelygia viršutine plokštuma, kurios centre yra iškaltas 36-37 cm skersmens ir 7-8 cm gylio dubuo plokščiu dugnu.

Akmenį 2014-2015 m. surado Darius Ramančionis, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos vyr. specialistas, kraštotvarkininkas, pagal netoliese gyvenančios kaimo gyventojos nurodymus. 

Kultūros paveldo departamento fotografijos

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – žmogaus apdorotas riedulys (akmuo rausvas stambiagrūdis granitas, netaisyklingo cilindro pavidalo, maždaug 1,1 m skersmens ir iki 0,45 m aukščio, su per visą matomą akmens aukštį, kaltu apdirbtais 3-5 cm pločio ir 2 cm gylio šonais, bei gana nelygia viršutine plokštuma, kurios centre yra iškaltas 36-37 cm skersmens ir 7-8 cm gylio dubuo plokščiu dugnu; akmuo apsamanojęs, kiek apskeldėjęs ir aptrupėjęs; FF Nr. 1-4; 2017 m.); reljefas (akmuo guli aukštumos R šlaito viršutinėje dalyje, kiek nuolaidėjančioje R kryptimi pelkėtos daubos link; teritorija apaugusi spygliučiais ir lapuočiais medžiais su gana tankiu pomiškiu, akmenį 2014-2015 m. surado Darius Ramančionis, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos vyr. specialistas, kraštotvarkininkas; TRP; FF Nr. 1; 2017 m.);