IŠLEISTAS 12-ASIS ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALO „PADUBYSIO KRONIKOS“ NUMERIS

Šiaulių rajono Bazilionų mokykloje-daugiafunkciame centre pristatytas jau 12-asis Bazilionuose leidžiamo istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ numeris. Žurnalo steigėjas – Romualdas Ozolas (1939-2015), jį leidžia Romualdo Ozolo paramos fondas, o leidybą remia – Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas, Šiaulių rajono savivaldybė, Algirdas Saudargas bei bendrovė, vadovaujama Tomo Marcinkevičiaus. 12-ojo žurnalo numerio viršelyje – Dubysos upės vingiai ties Juškaičių kaimu - netoli Bazilionų.

Ši Dubysos nuotrauka įdėta neatsitiktinai, nes vieno iš žurnalo leidėjų – Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus Rimanto Gorio žodžiais, pagaliau pavyko įgyvendinti paties Romualdo Ozolo idėją – viršelyje įdėti Dubysos upės nuotrauką, fotografuotą iš paukščio skrydžio. Viršelio nuotrauka – Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos.

Žurnalas prasideda Po memoria archeologei dr. Birutei Salatkienei, kuri amžinybėn iškeliavo pernai gruodį. Dr. Birutė Salatkienė buvo aktyvi žurnalo „Padubysio kronikos“ bendradarbė, redakcinės kolegijos narė, pati ir jos studentai spausdino žurnalo puslapiuose ne vieną straipsnį archeologinių tyrinėjimų tema.

Seimo narys profesorius istorikas Arūnas Gumuliauskas spausdina drauge su Jovita Čepauskaite parašytą istorinio veikalo dalį apie kultūrinę-edukacinę sąjūdininkų veiklą Šiauliuose 1988 – 1990 metais. Straipsnis gausiai iliustruotas istorinėmis nuotraukomis.

Nuolatinis žurnalo autorius Vidmantas Lopeta šiame numeryje spausdina itin vertingą ir idomų straipsnį apie Stasį Pūtvį-Pūtvinskį. Straipsnis gausiai iliustruotas nuotraukomis.

Matematikas ir istorikas Vaidotas Kanišauskas svarsto, ar Šiauliai negalėjo būti priešistorine Lietuvos sostine?

Spausdinami ir paties Romualdo Ozolo prisiminimai, kuriuos spaudai parengė ir pristatė Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja Daiva Valančienė. Mokyklos mokytoja Jūratė Formanskė parašė straipsnį apie Bazilionų krašto fotografų Genovaitės ir Vytauto Labinų kūrybinį palikimą.

Profesorius menotyrininkas Vytenis Rimkus 12-ajame numeryje spausdina straipsnį apie neseniai amžinybėn iškeliavusią dailininkę primityvistę Elena Adomaitienę.

Žurnale spausdinamas ir dar vienas Vidmanto Lopetos straipsnis apie gamtos gėrybių rinkimą ir jų panaudojimą maistui, sveikatai, grožiui.

Šaltinis: https://siauliuraj.lt/lit/Isleistas-12-asis-istorijos-ir-kulturos-zurnalo-padubysio-kronikos-numeris/1