Planavimo dokumentai

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2015-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

Šiame veiklos plane numatoma vykdyti biologinės įvairovės apsaugą, kraštovaizdžio tvarkymą ir išsaugojimą. Pagrindiniai veiksmai:  Organizuoti ir vykdyti taikomuosius tyrimus ir monitoringą; Parengti, išnagrinėti strateginio ir teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus, kitus dokumentus; Sutvarkyti, prižiūrėti ir pritaikyti lankymui teritorijas ir objektus (įskaitant priskirtas teritorijas); Organizuoti ir vykdyti ST prevenciją ir kontrolę; Organizuoti švietėjišką, informacinę veiklą; Įgyvendinti tarptautinius ir vietos projektus; Aptarnauti lankytojus lankytojų centruose; Teikti paslaugas lankytojams ir kt.

Kurtuvėnų RPD veiklos planas 2015m. 

 

KRP darnaus turizmo strategija 2012-2016 m.