Hipoterapija (gydomasis/terapinis jojimas) vaikams ir suaugusiems

Hipoterapijos specialistai:

Vyresnioji specialistė Jurgita Rutkienė

el. p.  simonyte.j@gmail.com

mob. tel. +37068230745

 

Hipoterapija (gydomasis jojimas)

Hipoterapija (Hippos – tai graikų kilmės žodis, reiškiantis žirgą) - gydymas, panaudojant žirgą. Tai terapija, kurios metu žirgas, jo judesiai atveria žmogui naujų judėjimo ir suvokimo galimybių. Dar labiau specifiškesnis paaiškinimas – tai žirgo judesiai iššaukia raitelio atsakomuosius judesius.

Hipoterapija - gydymo metodas taikomas funkciniam judėjimo įgūdžių atkūrimui/išmokimui. Todėl ši terapija labiausiai tinkama taikyti pacientams su judėjimo sutrikimais.

Hipoterapijoje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į jojančiojo padėtį ir reakciją judant žirgui. Terapeutas tuo metu kontroliuoja žirgo judesius, analizuoja paciento reakcijas ir parenka atitinkamai gydymą.

Šios terapijos tikslas – pagerinti paciento laikyseną, pusiausvyrą, judėjimo funkcijas ir kasdieninius gyvenimo įgūdžius.

Kodėl būtent pasirinktas žirgas?

• žirgas suteikia žmogaus eisenos įspūdį;
• žirgas sumažina judesių ribotumą;
• žirgas sumažina funkcinius raumenų asimetrinius pakitimus;
• žirgas žadina teigiamus jausmus.


Kurtuvėnuose atidarytas Šiaulių universiteto hipoterapijos centras

2014 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių rajone įsikūrusiame Kurtuvėnų regioninio parko žirgyne iškilmingai duris atvėrė Šiaulių universiteto hipoterapijos centras, kurio steigimą inicijavo Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Sveikatos studijų katedra ir Kurtuvėnų regioninis parkas. Atidaryme dalyvavusiems Šiaulių universiteto, Šiaulių rajono, Šiaulių miesto, LR Seimo, visuomenės atstovams ir žurnalistams buvo pristatyta Hipoterapijos centro veikla ir perspektyvos.

Centro atidarymo metu kalbėjusi SGNSF Sveikatos studijų katedros vedėja doc. Daiva Mockevičienė nuomone, patys geriausi kineziterapijos metodai yra tie, kurie remiasi į žmogaus psichomotorinę raidą. Tuo būtent pasižymi hipoterapija, kuri yra viena iš priemonių, įgalinančių padėti žmogui atstatyti kai kurias fukcijas. D. Mockevičienė: „Mūsų katedros draugystė su Kurtuvėnų regioniniu parku jau tęsiasi 9 metus, todėl Hipterapijos centras neatsirado ant tuščios vietos, o turi tam tikrą pagrindą. Centre galėsime ne tik atlikti įvairius tyrimus, bet ir teikti įvairias paslaugas, padėti vaikams ir suaugusiems, turintiems įvairių sutrikimų ir negalių. Čia numatoma mokslinė tiriamoji veikla, studentų praktikos ir kitos veiklos. Numatome rengti podiplominius kursus neformalaus ugdymo specialistams (logopedams, spec. pedagogams, kineziterapeutams), kad jie galėtų susipažinti su hipoterapijos metodu“.

Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto (SGNSF) Sveikatos studijų katedros lektorė Jurgita Rutkienė supažindino susirinkusius su hipoterapija, kurios tikslas išsaugoti žmogaus fizinius,. psichinius ir socialinius gebėjimus bei įgyti naujų įgūdžių ir patirties.

„Kurtuvėnų regioniniame parke įsikūrusiame žirgyne hipoterapijos elementus pradėjome taikyti prieš 15 metų, tačiau tuomet tai dar buvo menkai žinoma sritis Lietuvoje. Pradėjome domėtis, važinėtis pas kolegas užsienyje. Vėliau prasidėjo bendradarbiavimas su Šiaulių universitetu, kurio dėka gavome daugiau teorinių žinių. Taip ir kilo mintis, kad pribrendo laikas atidaryti hipoterapijos centrą“, – apie centro atsiradimą kalbėjo Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis.

Hipoterapijos centro atidarymu džiaugėsi visi kalbėjusieji – Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, mokslo ir meno prorektorė pof. Stefanija Ališauskienė, SGNSF dekanė prof. Ingrida Baranauskienė, Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas, Šiaulių m. pavaduotoja Danguolė Martinkienė, LR Seimo narė Rima Baškienė, Lietuvos Saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė ir kt.

Šiaulių universiteto rektoriaus D. Jurgaičio nuomone, yra puiku, kad Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas, esantis vienintelis Lietuvoje, generuoja naujas idėjas ir atidarė šį unikalų ir vienintelį Lietuvoje Hipoterapijos centrą. „Manau, kad šis centras bus naudingas ir studentams, ir mokslininkams, ir visuomenei. Čia  visi pajusime ryšį su gamta“ – sakė rektorius.

2016 m. Šiaulių universiteto Hipoterapijos centras pakeitė pavadinimą į Šiaulių universiteto sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centrą.